تگ - پنج استراتژی خروج

اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج استراتژی هوشمند خروج

اگر استارت‌آپ رویای شماست، هیچ به خروج از آن فکر کرده اید؟ به نظر خیلی خنده دار است که به پیامدهای پس از آن نیندیشید. همه چیز باید برنامه ریزی شود. دو دلیل عملی برای اهمیت برنامه ریزی خروج شما از استارت‌آپ وجود دارد: سرمایه‌گذاران خارجی تمایل دارند عودتی های خود را جمع آوری...