تگ - مستقیم

اردیبهشت ۱۳۹۸

کوچینگ مستقیم و غیر دستوری

در طول ده سال گذشته، تعداد سازمان هایی که قصد داشتند فرهنگ بیزینس کوچینگ را بین اعضای سازمان پیاده سازی کنند، افزایش یافته است. ما به عنوان یکی از شرکت های برنده جایزه بیزینس کوچینگ، راهبردهای پیاده سازی فرهنگ کوچینگ را در بین سازمان‌ها ارائه می دهیم. قسمت جالب این راهبردها، منحصربفرد بودن...